AG-GLOSS INK

AG–GLOSS INK 

 วัสดุพิมพ์
   1. โพลีไวนิล คลอไรด์  (POLYVINYL CHLORIDE) , พีวีซี (PVC.)
   2. โพลีคาร์บอเนต  (POLYCARBONATE) , พีซี  (PC.)
   3. อะคริลิก  (ACRYLIC)
   4. สไทร์รีน  (PS.)
   5. เอบีเอส  (ABS.)
   6. เอเส  (AS.)

คุณสมบัติพิเศษ
   1. ใช้ได้สะดวกในทุกสภาพการพิมพ์
   2. ทนการแตกร้าวในเวลายืดตัว
   3. เป็นสีไม่กัดเนื้อพลาสติก
   4. มีการทนแดดได้นาน
   5. ผิวเงามันมาก
   6. มีกลิ่นน้อย   

ขั้นตอนการทำให้หมึกแห้ง
   1. แห้งผิวในเวลา 5 - 15 นาที  ในอุณหภูมิห้อง 35°C
   2. แห้งสนิทหลังจาก 2 ชั่วโมง คือทำให้สารระเหยต่างๆ ในเนื้อสีระเหยหมดที่อุณหภูมิ ห้อง 35°C
   3. ใช้ความร้อนอบแห้งสนิท คือทำให้สารระเหยต่างๆ ในเนื้อสีระเหยหมดได้เร็วขึ้นที่ อุณหภูมิ 80°C  เวลา 5-10 นาที

น้ำมันผสม AG–GLOSS INK    

   1. น้ำมันแห้งเร็ว     No. 28
   2. น้ำมันแห้งกลาง  No. 29
   3. น้ำมันแห้งช้า     No. 36

ข้อดี
    หมึกสกรีนรุ่นนี้ทนแสงแดดได้นานและผิวเงามาก จึงทำให้งานพิมพ์มีความสวยเด่นชัด มากขึ้น เป็นหมึกที่ไม่กัดเนื้อพลาสติก ทนต่อการทดสอบ การยึดเกาะติดดี และยังสามารถนำชิ้นงานพลาสติกนั้นกับมาใช้ใหม่ได้ โดยใช้น้ำมันเบอร์ 27เช็ดสีที่พิมพ์ไว้ออกหมดจะเห็นว่า น้ำมันเบอร์ 27 ไม่ทำลายผิวพลาสติก ไม่ทำให้พลาสติกมัว

ข้อเสีย
    หมึกรุ่นนี้ไม่ทนแอลกอฮอล์

หมายเหตุ :
    การนำสิ่งพิมพ์ไปตรวจความทนทานของสีในเรื่องต่างๆ ตามมาตรฐานทุกอย่างที่เจ้าของสินค้าระบุ จะต้องวางสิ่งพิมพ์ไว้ให้ผ่าน 24 ชั่วโมง เพื่อให้เคมีในเนื้อสีทำปฏิกิริยาทางเคมีที่สมบูรณ์ที่สุด ก่อนนำเข้าระบบทดสอบ