ASTRO SERIES INK

ASTRO SERIES INK 

 

วัสดุพิมพ์
  1. โลหะต่างๆ ที่ไม่มีเคลือบผิว (VARIOUS COATED SHEETS)
  2. พลาสติกบางชนิด  (SOME KIND OF PLASTICS)
  3. เซรามิก (CERAMICS)
  4. กระจก, แก้ว (GLASS)
  5. ไฟเบอร์ (FIBER)
  6. ไม้ (WOOD)

คุณสมบัติพิเศษ     
  1. พิมพ์ตรงบนชิ้นงาน หรือพิมพ์บนกระดาษรูปลอกน้ำ
  2. ใช้ความร้อนอบเพื่อให้ได้คุณภาพงานพิมพ์สูงสุด
  3. เป็นหมึกที่มีความยืดหยุ่นดี
  4. ทนความร้อนสูง

วิธีการพิมพ์
      พิมพ์ลวดลายด้วยสีต่างๆ ใช้ผ้าสกรีนตามความเหมาะสมของลวดลาย

วิธีการทำให้หมึกแห้ง
  1. ถ้าให้งานพิมพ์บนสินค้ามีคุณภาพที่ดีต้องวางไว้อย่างน้อย 24 ชม. ในอุณหภูมิห้องเพื่อให้เคมีทำปฎิกิริยาอย่างสมบูรณ์
  2. งานพิมพ์บนสินค้าบางชนิด ต้องอบอุณหภูมิ 150°C ใช้เวลา 15 นาที

ข้อควรระวัง
  1. การปรับความเหนียวของหมึกแอสโตร์ควรใช้น้ำมันเฉพาะของแอสโตร์ และแอสโตร คอมเปาวด์   
  2. ก่อนที่จะพิมพ์หมึกแอสโตร์ควรตรวจสอบว่าผิวพิมพ์เปื้อนน้ำมันและมีความชื้นเกาะอยู่หรือไม่ถ้าพบควรเช็ดออกให้สะอาด
  3. การเก็บหมึกแอสโตร์ในที่อุณหภูมิสูง เป็นเหตุทำให้หมึกเหนียวขึ้น   
  4. กรณีใช้อุณหภูมิแห้งต่ำไปหรือสูงไป จะทำให้คุณสมบัติการเกาะติดแน่นด้อยลงไป   
  5. เพื่อความแน่นอน ควรทำการทดลองพิมพ์งานก่อนที่จะพิมพ์งานจริง
   
วิธีการใช้พิมพ์กระดาษรูปลอกน้ำ
  1. พิมพ์รองพื้นด้วย Astro Medium หรือ Astro Ahchor Coat G หรือ Astro Adhesive 1 โดยใช้ผ้าสกรีนเบอร์ 90 เมซ/ซม.
  2. พิมพ์ด้วยหมึก Astro แล้วแต่ลวดลาย โดยใช้ผ้าสกรีนที่เหมาะสมกับลวดลายนั้นๆ  เช่น ผ้าสกรีนเบอร์ 90, เบอร์ 100, เบอร์ 120 เมซ/ซม.
  3. พิมพ์หมึก Astro Coat Tranperency โดยใช้ผ้าสกรีน NO.28 เมซ/ซม.

น้ำมันผสม ASTRO SERIES INK
  1. น้ำมันแห้งเร็ว     No. 28
  2. น้ำมันแห้งกลาง  No. 29
  3. น้ำมันแห้งช้า     No. 36   

หมายเหตุ :
  • เวลาพิมพ์สี Astro ให้ผสมน้ำมันผสมเบอร์ 29 (แห้งกลาง) หรือน้ำมันผสมเบอร์ 36 (แห้งช้า) แล้วแต่ อุณหภูมิห้อง
  • เวลาพิมพ์ไม่ต้องใส่น้ำมันผสมหรือ (Sovent) ลงไปในตัวโค้ดกาวลอก (Astro Coat Transperency)
  • วิธีการลอกลายออกจากกระดาษรูปลอกน้ำให้นำไปแช่น้ำจนกระทั่งรูปพิมพ์สามารถเคลื่อนออกจาก กระดาษได้
  • น้ำรูปพิมพ์ติดลงบนวัสดุที่ต้อง โดยวิธีสไลด์ลายพิมพ์ออกจากกระดาษติดลงบนชิ้นงานปาดให้แนบ  สนิทกับ
  • ผิวชิ้นงานแล้วปล่อยให้แห่งหมาดๆ หรืออบให้แห้งหมาดจึงลอกผิวเคลือบใสออกจากลายด้วยวิธีดึงเบาๆ ถ้าตำแหน่งใดสีหลุดติดมาด้วยให้ปิดกับไปอีกครั้งโดยใช้วิธีการขั้นต้นปิดซ้ำอีกครั้ง
  • หลังจากลอกผิวเคลือบใสออกเรียบร้อยแล้ว ให้นำชิ้นงานเข้าอบที่อุณหภูมิไม่เกิน 180ºC ในเวลา 20 นาที ขึ้นกับการทนความร้อนของวัสดุชนิดนั้น

แช่ในน้ำ 1 เดือน
* ตารางนี้เป็นผลจากการทดลองในห้องทดลอง

   X ความหมาย สีเกาะยึดไม่ดี              ∆ ความหมาย สีเกาะยึดพอใช้
   ? ความหมาย สีเกาะยึดพอใช้ถึงดี        ○ ความหมาย สีเกาะยึดแน่นดี


ตารางวัดค่าการเกาะติดแน่นของหมึก ASTRO SERIES INK

 
อุณหภูมิอบ 180°C 190°C 200°C
เวลาอบ 10นาที 20นาที 10นาที 20นาที 10นาที 20นาที
เซรามิก x ? ?
แผ่นโลหะเคลือบ สำหรับพิมพ์ x   ?
แผ่นอะลูมิเนียม x ?

 

การทดสอบการทนต่อน้ำมันด้วยการเช็ดถูและขูดด้วยดินสอ

 
อุณหภูมิอบ 100 °C 120 °C 140 °C 160 °C 180 °C 200 °C
ถูด้วยน้ำมัน เอ็ม อี เค x x x ?
ความแข็งของไส้ดินสอ F F H H2 3H 3H

* เวลาอบใช้ 10 นาที              * การถูด้วยน้ำมันใช้ถูไปและมา 30 ครั้ง   
* ดินสอดำใช้ยี่ห้อมิตซูบิชิ ยูนิ     * ความหนาหมึกพิมพ์ 10 ไมครอน