MAXYRO INK

MAXYRO

                                        

วัสดุพิมพ์

  1.  แก้ว 
  2. เซรามิค 
  3. เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำจากวัสดุ 2 ชนิด

คุณลักษณะพิเศษ  

  1. การเกาะยึด 
  2. ทนทานต่อการล้าง 
  3. ผิวหมึกแข็งแรง

วิธีทำให้แห้ง

  1. แห้งผิวในเวลา 5 - 15 นาที  ในอุณหภูมิห้อง 35°C
  2. แห้งสนิทหลังจาก 2 ชั่วโมง คือทำให้สารระเหยต่างๆ ในเนื้อสีระเหยหมดที่อุณหภูมิ ห้อง35°C
  3. ใช้ความร้อนอบแห้งสนิท คือทำให้สารระเหยต่างๆ ในเนื้อสีระเหยหมดได้เร็วขึ้นที่ อุณหภูมิ 80°C  เวลา 5-10 นาที

วิธีการอบ

      อบที่อุณหภูมิ  150ºC - 180ºC เวลา 30 - 40 นาที จะทำให้ผิวหมึกทนทานต่อการทดสอบที่รุนแรงต่างๆ

หมายเหตุ :

     ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนี้ได้ทดสอบในห้องปฎิบัติการเท่านั้นแต่ในการ  ปฎิบัติงานจริงทุกครั้งจะต้องทดสอบหาข้อที่เหมาะสมกับในห้องปฎิบัติงานจริงของท่านทุกครั้ง