PLASTIZOL (ACRYLIC SOL) INK

PLASTIZOL (ACRYLIC SOL) INK

วัสดุพิมพ์
  1. ผ้าฝ้าย
  2. โพลีเอสเตอร์

ขั้นตอนการพิมพ์
  1. ใช้ผ้าสกรีน เบอร์ 70-200 เมซ/นิ้ว สามารถเลือกได้ทุกเบอร์ตามความเหมาะสม ของแบบลวดลายพิมพ์
  2. ถ้าต้องการให้ลวดลายเด่นชัด ควรปาด 4-5 รอบ โดยไม่ต้องยกแม่พิมพ์ออก

ขั้นตอนการอบแห้ง
  1. การอบแห้งผิวเพื่อซ้อนสี อุณหภูมิ 80 °C  ใช้เวลา 2-10 วินาที
  2. การอบแห้งสนิทหลังพิมพ์ลวดลายอุณหภูมิ 160 °C ใช้เวลา 1-2 นาที

หมายเหตุ  

     เงื่อนไขการอบทั้ง 2 ข้อนี้ ควรตรวจสอบจากการพิมพ์จริงว่าผิวหมึกแห้ง เหมาะกับการซ้อนสีต่อไปได้หรือไม่ และหลังจากพิมพ์งานเสร็จสมบูรณ์ อบแล้ว หมึกแห้งสนิทหรือไม่ อุณหภูมิและเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความหนา ของหมึกที่พิมพ์ลงบนผ้า

การล้างแม่พิมพ์
     ให้ใช้น้ำมันไวท์สปิริต White Spirit, น้ำมันก๊าซ หรือน้ำมันล้างหมึกสกรีน ทั่วไป