PLASTIZOL (ACRYLIC SOL) INK


วัสดุพิมพ์
1. เนื้อผ้าฝ้าย
2. โพลีเอสเตอร์

การพิมพ์
1. ใช้ผ้าสกรีน เบอร์ 70-200 เมซ/นิ้ว หรือเลือกได้ทุกเบอร์ตามความเหมาะสม ของแบบลวดลายพิมพ์
2. ถ้าต้องการให้ลวดลายเด่นชัด ควรปาด 4-5 รอบ โดยไม่ต้องยกแม่พิมพ์ออก

การอบแห้ง
1. อบแห้งผิวเพื่อซ้อนสี อุณหภูมิ 80 °C  ใช้เวลา 2-10 วินาที
2. อบแห้งสนิทหลังพิมพ์ลวดลายอุณหภูมิ 160 °C ใช้เวลา 1-2 นาที

การล้างแม่พิมพ์
ให้ใช้น้ำมันไวท์สปิริต White Spirit, น้ำมันก๊าซ หรือน้ำมันล้างหมึกสกรีน ทั่วไป

หมายเหตุ :  เงื่อนไขการอบทั้ง 2 ข้อนี้ ควรตรวจสอบจากการพิมพ์จริงว่าผิวหมึกแห้ง
     เหมาะกับการซ้อนสีต่อไปได้หรือไม่ และหลังจากพิมพ์งานเสร็จสมบูรณ์
     อบแล้ว หมึกแห้งสนิทหรือไม่ อุณหภูมิและเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้
     ตามความหนา ของหมึกที่พิมพ์ลงบนผ้า