BDF

BDF COATING

 


     น้ำยาสำหรับรีดปิดผนึกด้วยความร้อน ใช้กับเครื่องพิมพ์ระบบกราเวียร์ Gravure Printing


วิธีการใช้แบ่งออกเป็น 2 แบบ 
   1. ใช้เป็นกาวพิมพ์งานรูปลอกความร้อนแผ่นรูปลอก พีอีที (PET.) ฟิล์ม หรือกระดาษกลาสซีน ที่เคลือบน้ำยาป้องกันการเกาะยึด คือพิมพ์ระบบกราเวียร์ Gravure Printing ด้วยน้ำยารีดความร้อน BDF วัสดุจะถูกเก็บเข้าม้วน หลังจากนั้นวัสดุที่พิมพ์แล้วจะนำไปรีดด้วยความร้อนให้ติดลงบนภาชนะพลาสติกที่ทำจาก พีวีซี, เอบีเอส, เอเอส
   2. ใช้เป็นกาวปิดผนึกสำหรับบรรจุภัณฑ์กลุ่มยาเม็ดและยาผงชนิด (PTP Package) และแผงยา (Blister Packkage) โดยเคลือบน้ำยา BDF บนแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ ด้วยระบบกราเวียร์ Gravure Printing และเข้าม้วนเก็บไว้เวลาใช้จะนำไปรีดความร้อนปิดผนึกบนแผ่นบรรจุภัณฑ์ยา รีดที่อุณหภูมิ 180 °C เวลา 10 นาที
   
คุณลักษณะ
   1. มวลสาร (Solid Content)  :  28 + - 1%
   2. ความหนืด (Viscosity)    :  70 + - 5 วินาที ถ้วยวัดฟอร์คัพเบอร์ 4 ที่ 25°C

ส่วนผสมน้ำมัน   
   1. โทลูอีน + เอ็ม อี เค + เอสทิวอาซีเตส 1:1:1 Toluene + Methyl Ethy Ketone(MEK) + Ethyl Acetate (EA)
   2. โทลูอีน + เอ็ม อี เค   1:1 Toluene + Methyl Ethy Ketone (MEK)

หมายเหตุ    
   1. ไม่เหมาะกับการพิมพ์บน PP, PE และภาชนะที่ทำจาก PS   
   2. เคลือบน้ำยานี้แล้วเข้าม้วนไว้ อย่านำไปวางไว้ในที่มีอุณหภูมิสูง หรือร้อนอบอ้าว เพราะจะทำให้ติดกันทั้งม้วนได้
   3. ส่วนผสมน้ำมันจะเปลี่ยนแปลงตามความลึกของแม่พิมพ์และคุณสมบัติของเครื่องอบแห้ง เพราะฉะนั้นผู้พิมพ์จะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม