LASVAN 420T

LASVAN 420T 

    คือ กาวลามิเนท Laminate ใช้ระบบการพิมพ์กราเวียร์ กาวชนิดนี้ละลายด้วยน้ำหรือน้ำมัน solvent  กาว LASVAN 420T มีความทนต่อความชื้นและความร้อนดีกว่าน้ำยา Alkyltitanate (แอลคิวติทาเนท) หรือ Polyethylene imin (โพลีเอทธีลีน อิมีน)

คุณลักษณะ

      1. มวลสาร Solid Content  :  10%
      2. ความหนืด Viscosity      :  1000 CPS ที่ 25°C
      3. สารละลาย                  :  น้ำ
      4. รูปลักษณะ                  :  เป็นน้ำยาสีเหลือง ไม่ใสมาก

คุณสมบัติพิเศษ

      เป็นน้ำยาที่มีคุณสมบัติพิเศษ ดังต่อไปนี้    
      1. สามารถทนต่อความร้อนได้ดี เวลาใช้อุณหภูมิรีดสูงก็ไม่ทำให้การเกาะติดแน่นเสื่อมลง
      2. มีการทนความชื้นได้ดี
      3. สามารถใช้เคลือบบนแผ่นวัสดุได้หลายชนิด
      4. มีความเกาะติดที่เหนียวแน่น
      5. เป็นน้ำยาที่ไม่ติดไฟ เพราะมีสารละลายที่เป็นน้ำจึงไม่เป็นอันตราย และไม่เป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
      6. ไม่มีกลิ่นเหม็น    

ขั้นตอนการใช้งาน

     การใช้ LASVAN 420T ให้เจือจางด้วยน้ำหรือแอลกอฮอล์ ดูวิธีเจือจางใช้มาตรฐานของน้ำยานี้ให้ดูจากตารางต่อไปนี้

 
รายการ มาตราฐานการใช้
ความเข้มข้นที่ใช้ 0.3-0.7%
สารเจือจาง น้ำ, เมทธานอล (Methanol), ไอโซโปรฟิว แอลกอฮอลล์ (Issopsopylalcohol)
วิธีเจือจาง สามารถดูเพิ่มเติมใน หัวข้อวิธีการเจือจาง
ค่าความเข้มข้นที่ใช้แอลกอฮอลล์ 60%
การใช้อุณหภูมิลามิเนต แอล ดี พี ดี ตั้งแต่ 280 °C
วัสดุที่ใช้ กระดาษแก้วธรรมดา, อะลูมิเนียมฟอยล์, โอพีพี,
ซีพีพี, และเฮสดีพีอี
วัตถุประสงค์ ใช้ทำซองบรรจุสินค้า

หมายเหตุ 

        1. น้ำยานี้ไม่สามารถใช้กับกระดาษแก้วกันชื้น (MST Cellaphane)
        2. วิธีเคลือบสามารถใช้ระบบลูกกลิ้งหรือบาร์โค้ตก็ได้
        3. เมื่อเคลือบด้วยวิธีใดก็ตามให้ทำการอบแห้งทันที มิฉะนั้นอาจจะทำให้การเกาะติดแน่นมีประสิทธิภาพน้อยลง
        4. สามารถเคลือบน้ำยาซ้ำได้อีก
        5. เมื่อน้ำยาถูกผิวหนัง สามารถใช้น้ำล้างออกได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้สบู่
        6. ควรเก็บน้ำยาให้พ้นจากแสงแดด

วิธีการเจือจาง

        1. ใช้น้ำ,เมธานอล (Methanol) หรือ ไอโซโปรฟิวแอลกอฮอลล์ (Isoproyl Alcohol) ผสมกับน้ำยา LASVAN 420T   
        2. การเจือจางด้วยน้ำเท่านั้นกับน้ำยาจะให้คุณภาพสมบูรณ์ที่สุด แต่กรณีต้องใช้จำพวกแอลกอฮอลล์ผสม เพื่อให้การอบแห้ง แห้งเร็วยิ่งขึ้น อัตราส่วนในการผสมระหว่างน้ำกับแอลกอฮอลล์ คือ 50 : 50 หรือ 40 : 60
ในกรณีที่จะนำมาผสมกับน้ำยา LASVAN 420T ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้          
       ก. ขั้นแรกให้นำน้ำยา LASVAN 420T ในปริมาณที่ต้องการผสมกับน้ำให้ละลายเข้ากันดี
       ข. นำกาว LASVAN 420T ที่ผสมไว้ในข้อ ก. มาเติมแอลกอฮอลล์ ตามอัตรากำหนด    

หมายเหตุ  

      เมื่อน้ำยา LASVAN 420T ถูกเจือจางด้วยน้ำหรือน้ำผสมแอลกอฮอลล์ จะเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่นเพราะเกิดจากปฏิกิริยาในตัวน้ำยา LASVAN 420T แต่ไม่เกิดผลเสียกับน้ำยา และความปลอดภัยต่อสุขภาพ

* น้ำยา LASVAN 420T ได้ผ่านการตรวจตามข้อบังคับที่ 434 ของกระทรวงสาธารณะสุขในประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว