PP-X INK

PP-X  INK

 วัสดุพิมพ์

  1. พีพี (PP.)
  2. พีอี (PE.)

คุณสมบัติ 

  1. เกาะติดแน่นกับวัสดุที่ทำจากพลาสติกเนื้อ พีพี, พีอี 100%
  2. มีกลิ่นน้อยและมีความเงาผิวดีเยี่ยม
  3. มีผิวหมึกที่แข็งหลังจากพิมพ์
  4. เหมาะกับพิมพ์งานภาพแทรกสี
  5. เนื้อหมึกมีความหนืดสูงทนน้ำและทนแดดได้ดี

วิธีการพิมพ์

  1. ใช้ผ้าสกรีนเบอร์ 80 - 100 เมซ/นิ้ว หรือ 200 - 270 เมซ/นิ้ว 
  2. ถ้าใช้ผ้าสกรีนเบอร์ 300 เมซ/นิ้ว,สี 1 กิโลกรัม พิมพ์ได้ 50-60 ตารางเมตร หรือความละเอียดผ้า 25 เมซ/สี 1 กิโลกรัม พิมพ์ได้ 25 ตารางเมตร    
  3. ถ้าต้องการให้สีอ่อนลงให้เติมมีเดียม จนได้เฉดสีที่ต้องการ

วิธีการทำให้หมึกแห้ง     

  1. วางไว้ในอุณหภูมิห้องประมาณ 20°C สีจะแห้งในเวลา 30 - 40 นาที
  2. วางไว้ในอุณหภูมิห้องประมาณ 35°C สีจะแห้งในเวลา 20 - 30 นาที

** ข้อมูลนี้เปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับการเลือกใช้น้ำมันผสม

น้ำมันผสม PP-X  INK   

  1. น้ำมันแห้งกลาง    No. 25
  2. น้ำมันแห้งช้า       No. 41
  3. น้ำมันแห้งช้ามาก   No. 42