PT-114 INK

 

 

 

PT - 114 INK

 วัสดุพิมพ์ 

  1. สติกเกอร์ที่เป็นโพลีเอสเตอร์ (PET)
  2. ผ้าที่ทำจากใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์

คุณสมบัติ 

  1. หมึกนี้เมื่อถูกพิมพ์บนแผ่นวัสดุ เนื้อสีจะไม่แข็งกระด้างและมีการเกาะติดผิวได้แน่น
  2. เป็นหมึกที่มีกลิ่นน้อย และเหมาะกับงานพิมพ์ที่ต้องการความรวดเร็ว
  3. ทนต่อสภาพอากาศได้อย่างดี ป้องกันการติดด้านหลังในขณะที่วางวัสดุซ้อนกันและยังทนต่อเคมีด้วย
  4. ผิวหมึกมีความเงามัน และระเหยแห้งด้วยตัวเอง
  5. สามารถเก็บรายละเอียดของภาพได้ทุกจุดทั้งงานลายเส้นหรืองานพิมพ์ลวดสี

วิธีการเจือจาง

     การปรับความเข้มข้นให้น้อยลงต้องใส่น้ำมันผสมของหมึกแห้งช้า-เร็ว ตามต้องการในประมาณ 5-20% ลงในหมึก

วิธีการทำให้หมึกแห้ง

  1. ทำให้แห้งในอากาศของห้องประมาณที่อุณหภูมิ 20°C / 30 นาที หรืออุณหภูมิห้องประมาณ 35°C / 20 นาที
  2. ต้องการให้ผิวหน้าสีแห้งใช้อุณหภูมิอบประมาณ 80°C /50 วินาที หรือใช้ลมร้อนเป่า
  3. ถ้าต้องการให้แห้งสนิทใช้อุณหภูมิ 130°C เวลา 60 วินาที การทดลองนี้ใช้หลอดแก้วความร้อนอินฟาเรด

น้ำมันผสม PT - 114 INK

  1. น้ำมันแห้งเร็ว    No. 09
  2. น้ำมันแห้งกลาง No. 10
  3. น้ำมันแห้งช้า     No. 11

วิธีการพิมพ์

     ในกรณีพิมพ์ด้วยระบบสกรีนให้ใช้ผ้าขนาดความละเอียด 250 เมซ หน่วยวัดญี่ปุ่น จะได้พื้นที่พิมพ์ประมาณ 30-40 ตารางเมตร

ข้อควรระวัง

  1. เพื่อความมีคุณภาพของงานพิมพ์โปรดตรวจสอบการเกาะติดแน่นของสีเหล่านั้นก่อนพิมพ์ทุกครั้ง เพราะมันอาจจะเป็นพลาสติกที่คล้ายกับที่กล่าวข้างต้น
  2. เมื่อหมึก PT-114 ถูกผสมด้วยสารเร่งให้แข็งประมาณ 5% จะทำให้การเกาะติดวัสดุและคุณสมบัติอื่นๆ ดีขึ้น แต่ก็จะทำให้อายุของหมึกสั้นลง