SILICONE INK


      หมึกซิลิโคนที่ได้ผลิตขึ้นตามข้อบังคับภาวะสิ่งแวดล้อมโลก โดยปราศจากสาร ฟาทาเรท, พีวีซีและฟอร์มาดีไฮด์ หมึกรุ่นนี้เหมาะสำหรับพิมพ์บนผ้าทอเกือบทุกชนิด และมีความทนทานต่อการยืดตัวทนต่อความร้อน ผิวอ่อนนิ่มและแห้งได้เร็ว มีความเงาใสมากกว่าหมึกชนิดอื่นๆ


คุณลักษณะพิเศษ
การพิมพ์ใช้ผ้าสกรีนเบอร์ 27-40 เมซ / ซม. หรือ 70-100 เมซ/นิ้ว   
  1. ทนทานต่อความร้อน น้ำมัน  หรือOil สารระเหย เช่น Solvent และเคมีอื่นๆ
  2. หลังจากหมึกแห้งแล้ว ผิวให้ความรู้สึกนุ่มนิ่ม ยืดหยุ่นตัวได้ดี 
  3. มีความทนทานต่อการยืดตัวได้ตามเนื้อผ้า โดยไม่ทำให้ลวดลายที่พิมพ์ด้วยหมึกนี้แตกหรือฉีกขาด
  4. การแห้งตัวของหมึกซิลิโคนนี้  สามารถปรับให้แห้งเร็วหรือแห้งช้าได้ด้วย Catalyst หรือ Hardener
  5. การเกาะยึดสามารถเกาะดีกับเนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์,ไนล่อน, cotton, ชุดว่ายน้ำ

ส่วนผสม
  1. Tanaka Silicon Base  80 g.
  2. Master Color-White   20 g.
  3. Catalst (Hardener)    3-5%


การใช้ตัวประกอบ (ADDITVE)
     การใช้ตัวประกอบ AV-Additive ทำให้หนืดและด้านขึ้น หรือ ET-Additive ทำให้เหลวนำมาผสมลงใน Silicon Base โดยมีจุดประสงค์การใช้ คือ
   1. ถ้าต้องการให้หมึกมีความหนืด Viscosity สูงขึ้นเพื่อต้องการพิมพ์ลวดลายได้หนามากๆ และขอบลายคมชัด ต้องเติมตัว  AV-Additive ทำให้หนืด ในอัตราส่วน 0.02-0.15 กรัม ต่อน้ำยาหลัก 1,000 กรัม
   2. ถ้าต้องการลดความหนืดของหมึกให้ต่ำลง เพื่อเหตุผลให้เหมาะกับลักษณะการพิมพ์ต้องเติม ET-Additive (ทำให้เหลว) ในอัตราส่วน100 กรัม ต่อน้ำยาหลัก 1,000 กรัม
   3. ถ้าต้องการทำให้ผิวหมึกซิลิโคน Silicon Surface  ด้านขึ้นให้เติม AV-Additive ลงในหมึก Silicon Base 0.1% - 3%
   * ห้ามเติมมากกว่านี้เพราะเนื้อหมึกหนืดขึ้นเรื่อยๆ ทำให้พิมพ์ลำบาก


การทำให้แห้ง
     หมึกซิลิโคนนี้ไม่แห้งหรือแข็งตัวในห้องอุณหภูมิห้อง จะต้องใช้ความร้อนทำให้แห้งหรือแข็งตัวเท่านั้น อุณหภูมิในการอบต้องเปลี่ยนแปลงตามความหนาของหมึกซิลิโคนที่พิมพ์ลงบนผ้า ตัวอย่างเช่น ผ้าสกรีน อุณหภูมิความร้อน และเวลาที่แตกต่าง

 
ผ้าสกรีน 120 °C 150 °C 170 °C
90 เมซ / นิ้ว 1 นาที 40 วินาที 1 นาที 15 วินาที 50 วินาที
150 เมซ / นิ้ว 1 นาที 20 วินาที 1 นาที 40 วินาที


ข้อควรระวัง
         เมื่อผสมน้ำยาทุกตัวลงในหมึกซิลิโคนแล้ว ต้องกวนให้เข้ากันให้ดีก่อนใช้ทุกครั้งและเมื่อผสม CATALYST(Hardener) แล้วหมึกที่เหลือจะไม่สามารถเก็บไว้ใช้ต่อได้เพราะหมึกจะแข็งตัว การใช้งานจริงควรผสมโดยใช้ให้หมดภายใน 3 - 4 ชม. ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้อง


การเก็บรักษาหมึก         
   1. อย่าวางไว้ตรงที่แสงอาทิตย์ส่องถูกโดยตรง
   2. อย่าวางไว้ในห้องอุณหภูมิเกิน 35 °C