SK – 108 INK

SK – 108 INK

   หมึกรุ่นนี้ได้พัฒนาให้ใช้กับผ้าร่มได้หลายประเภทมากขึ้นและมีตัวช่วยเพิ่มแรงเกาะยึดซึ่งมีความทนทานที่ดีต่อสารเคมี สารละลายและยังมีคุณสมบัติพิมพ์เกาะติดได้แน่นบนวัสดุ

วัสดุพิมพ์

  1. ผ้าใยสังเคราะห์ (SYNTHETIC FABRIC)
  2. หนังเทียม      (SYNTHETIC LETHER)
  3. วัสดุยูรีเทน     (URETHAN SHEET)
  4. ผ้านีโอพลีน     (NEOPRENE)
  5. ผ้าร่ม           (NYLON FABRIC)

หมายเหตุ : ขึ้นอยู่กับสภาพผิวผ้า ควรทดลองให้ดีก่อนพิมพ์งานจริง

คุณสมบัติ

  1. เป็นหมึกพิมพ์ตรง หรือพิมพ์บนกระดาษรูปลอกความร้อนได้
  2. หมึกทนความร้อนสูง ทนเคมี และทนการซัก
  3. มีน้ำยาช่วยเพิ่มแรงเกาะยึด
  4. กลิ่นอ่อน

ส่วนผสม

  1. หมึก 90 %
  2. ตัวเพิ่มแรงเกาะ 10 %

น้ำมันผสม SK – 108 INK

  1. น้ำมันแห้งเร็ว     No. 05
  2. น้ำมันแห้งกลาง  No. 06
  3. น้ำมันแห้งช้า     No. 07

ขั้นตอนการพิมพ์

  1. ใช้ผ้าสกรีนความละเอียดเบอร์ 150 - 200 เมซ/นิ้ว (40 - 60 เมซ/ซม.) หน่วยค่าของญี่ปุ่น/ตารางนิ้ว
  2. เมื่อผสมตัวเพิ่มแรงเกาะ ลงในหมึกแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 4 ชม. เพราะหมึกที่เหลือไม่สามารถนำไปใช้ในวันต่อไปได้ เนื่องจากหมึกมีการแข็งตัว
  3. น้ำยาเพิ่มแรงเกาะ Hardener เมื่อเปิดภาชนะนำออกมาใช้แล้ว ควรปิดภาชนะทันที เพื่อรักษาสภาพไม่ให้แข็งตัวเร็ว

ขั้นตอนการทำให้หมึกแห้ง     

       อุณหภูมิห้องจะแห้งผิวภายในเวลาประมาณ 20 นาที ถ้าวางไว้ให้แห้งสนิท เพื่อนำไปทดสอบแรงเกาะยึดหรือการทดสอบในเรื่องอื่นๆ ตามที่ลูกค้ากำหนด ควรวางไว้ให้เกิน 24 ชม.เพื่อให้เคมีทำปฏิกิริยาที่สมบูรณ์ที่สุด

วิธีการเก็บรักษา

  1.  หมึกควรเก็บไว้ในห้องอุณหภูมิปกติ อย่าให้แสงแดดส่องถูกโดยตรง
  2.  น้ำยาเพิ่มแรงเกาะ ควรเก็บไว้ในห้องแอร์ เพื่อรักษาสภาพให้อยู่ได้นาน