SK – 108 INK


      หมึกรุ่นนี้ได้พัฒนาให้ใช้กับผ้าร่มได้หลายประเภทมากขึ้นและมีตัวช่วยเพิ่มแรงเกาะยึดซึ่งมีความทนทานที่ดีต่อสารเคมี สารละลายและยังมีคุณสมบัติพิมพ์เกาะติดได้แน่นบนวัสดุ


วัสดุพิมพ์
1. ผ้าใยสังเคราะห์ (SYNTHETIC FABRIC)
2. หนังเทียม (SYNTHETIC LETHER)
3. วัสดุยูรีเทน (URETHAN SHEET)
4. ผ้านีโอพลีน (NEOPRENE)
5. ผ้าร่ม (NYLON FABRIC)
หมายเหตุ : ขึ้นอยู่กับสภาพผิวผ้า ควรทดลองให้ดีก่อนพิมพ์งานจริง


คุณสมบัติ
1. เป็นหมึกพิมพ์ตรง หรือพิมพ์บนกระดาษรูปลอกความร้อนได้
2. หมึกทนความร้อนสูง ทนเคมี และทนการซัก
3. มีน้ำยาช่วยเพิ่มแรงเกาะยึด
4. กลิ่นอ่อน


ส่วนผสม
1. หมึก 90 %
2. ตัวเพิ่มแรงเกาะ 10 %


การผสมน้ำมัน
1. น้ำมันแห้งเร็ว    No. 05
2. น้ำมันแห้งกลาง  No. 06
3. น้ำมันแห้งช้า     No. 07


การพิมพ์
1. ใช้ผ้าสกรีนความละเอียดเบอร์ 150 - 200 เมซ/นิ้ว  (40 - 60 เมซ/ซม.) หน่วยค่าของญี่ปุ่น/ตารางนิ้ว
2. เมื่อผสมตัวเพิ่มแรงเกาะ ลงในหมึกแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 4 ชม. เพราะหมึกที่เหลือไม่สามารถนำไปใช้ในวันต่อไปได้ เนื่องจากหมึกมีการแข็งตัว
3. น้ำยาเพิ่มแรงเกาะ Hardener เมื่อเปิดภาชนะนำออกมาใช้แล้ว ควรปิดภาชนะทันที เพื่อรักษาสภาพไม่ให้แข็งตัวเร็ว


การอบแห้ง     
อุณหภูมิห้องจะแห้งผิวภายในเวลาประมาณ 20 นาที   ถ้าวางไว้ให้แห้งสนิท เพื่อนำไปทดสอบแรงเกาะยึดหรือการทดสอบในเรื่องอื่นๆ ตามที่ลูกค้ากำหนด ควรวางไว้ให้เกิน 24 ชม.เพื่อให้เคมีทำปฏิกิริยาที่สมบูรณ์ที่สุด


การเก็บรักษา
1.  หมึกควรเก็บไว้ในห้องอุณหภูมิปกติ อย่าให้แสงแดดส่องถูกโดยตรง
2.  น้ำยาเพิ่มแรงเกาะ ควรเก็บไว้ในห้องแอร์ เพื่อรักษาสภาพให้อยู่ได้นาน

 


SK - 108 INK


       SK – 108 is adhesive agent for laminate with strong adhesive
power made from denatured polyurethane resin as a row material. Moreover, its tenaciousness and solvent-resistance are superior. SK -108 can be used as the adhesive agent for synthetic leather P.V.C polyester resin and etc
Main ingredients         :    Denatured polyurethane resin
Viscosity                    :    6,000 to 8,000
Solid contents            :    26 ± 2%
Curing type                :    One component curing type
Curing type                :    60 kgf/cm2
Softening point           :    120°C
Solvent to be used      :    SK – 108 solvent


DILUENT
1. Solvent  No.05 (quick-dry)
2. Solvent  No.06 (standard)
3. Solvent  No.07 (slow-dry)


HOW TO USE
1. Print SK – 108 onto the material to be printed by screen printing or roll coat printed by screen printing or roll coat method.
2. After evaporating solvent, heat-press the laminate materials.