SWA-52 INK

SWA - 52 INK

         บ่อยครั้งที่มีคำปรึกษาว่า สิ่งที่ยากสำหรับการผลิตหมึกให้มีคุณสมบัติการเกาะยึดที่ดีบนวัสดุที่ยืดหยุ่นคล้ายยาง ขอแนะนำหมึกที่มีการปรับปรุงใหม่เปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับวัสดุที่มีในปัจจุบันนี้คือ คือ หมึกรุ่น SWA - 52 ที่ครอบคลุมประโยชน์การใช้งานมากมาย

วัสดุพิมพ์

   1. ยางยืดขอบเสื้อ-กางเกง
   2. ผ้าใยสังเคราะห์
   3. ผ้านีโอพลีน 
   4. ชุดดำน้ำ

หมายเหตุ : ขึ้นอยู่กับสภาพผิวผ้า ควรทดลองก่อนพิมพ์งานจริง

ชนิดหมึก

     ตัวประกอบเดี่ยว ชนิดระเหยตัวด้วยน้ำมัน

คุณสมบัติ

   1. ทนต่อสภาพการเปรอะเปื้อนได้ดีกว่า
   2. มีคุณสมบัติการพิมพ์ที่ดีกว่า
   3. เหมาะกับผ้าทำชุดดำน้ำ
   4. เนื้อหมึกยืดตัวได้มาก
   5. ทนต่อน้ำทะเล
   6. เกาะยึดได้ดี

น้ำมันผสม SWA - 52 INK

   1. น้ำมันแห้งช้ามาก   No. 01
   2. น้ำมันแห้งช้า       No. 02
   3. น้ำมันแห้งเร็ว      No. 03
   4. น้ำมันแห้งกลาง   No. 04

วิธีการทำให้หมึกแห้ง     

   1. วางไว้ในอุณหภูมิห้อง 24 ชม.
   2. อบที่ 35 °C ผ่านไป 3 นาที ใช้นิ้วสัมผัสลายพิมพ์ได้
   3. การใช้ความร้อนอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 °C ประมาณ 30 นาที (เปลี่ยนแปลงได้ตามชนิดวัสดุ)

หมายเหตุ  ข้อมูลเบื้องต้นดังกล่าวเกิดจากการวัดทดสอบในห้องปฏิบัติการ ดังนั้นกรุณาใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเท่านั้น และโปรดทดสอบเพื่อยืนยันการใช้ที่ถูกต้องทุกครั้งในโรงงานของท่านเอง