TANAFOAM INK


     ไบเดอร์ที่ได้ปรับปรุงให้พองตัวเหมือนฟองสำหรับเน้นลายพิมพ์ เพื่อพิมพ์ได้บนผ้าทอชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะ เหมาะกับ ผ้าถักด้วย ไบเดอร์ตัวนี้ให้คุณประโยชน์ดีจากชั้นผิวที่พองตัวขึ้นโดยจะเห็นผิวมีลักษณะยืดตึงเฉพาะเป็นพิเศษ

ข้อควรระวัง
1. อุณหภูมิและเวลาทำให้หมึกพองตัวไม่จำเป็นต้องใช้เหมือนกันตลอดทุกครั้ง แต่จะต้องเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพการใช้วัสดุพิมพ์ ความหนาหมึกพิมพ์ ขนาดพื้นที่ลายพิมพ์และอื่นๆ
2. ผิวหมึกพิมพ์จะแตกเป็นลาย ถ้าอบหมึกแห้งนานเกินไป ใช้อุณหภูมิทำหมึกพองตัวสูงและนานเกินไป
3. สีน้ำบางเฉดสีโดยเฉพาะต่างยี่ห้อผู้ผลิต อาจจะไม่เหมาะกับไบเดอร์รุ่นนี้ และเป็นสาเหตุทำให้อายุหมึกสั้นลงด้วย
4. ควรเก็บหมึกไว้ในอุณหภูมิห้องปกติ แต่ไม่ควรมีอุณหภูมิเกิน 40 °C และไม่ควรเก็บไว้ในอุณหภูมิแช่แข็งหรือห้องที่ความชื้นต่ำมากๆ
5. หมึกที่เหลือจากการใช้แต่ได้ผสมทุกอย่างตามสูตรมาตรฐานแล้ว และนำไปเก็บไว้ใน คลังสินค้า เมื่อนำมาใช้ถ้าเกิดเห็นเนื้อสีแยกตัวกัน ให้ใช้เครื่องปั่นสีความเร็วสูง (Homoginizer) ปั่นให้เข้ากันให้ดีก่อนนำไปใช้พิมพ์


การปรับความหนืด (Viscosity Adjustment)
     ถ้าต้องการให้เนื้อหมึกหนามากเป็นพิเศษหลังจากพิมพ์ ให้เติมน้ำยาปรับความหนืดให้เนื้อหมึกตั้งสูงขึ้น โดยเติมน้ำยาทิคเคเนอร์อะเกนสท์ (Thickener against) 0.1-1%  ของน้ำหนัก

ส่วนผสม สีเข้ม สีกลาง สีอ่อน
ทานาโฟม 87% 92% 96%
ฟิกเซอร์ เอ็ม อาร์ (ตัวเพิ่มแรงยึดเกาะ) 3% 3% 3%
แม่สีน้ำ 10% 5% 1%
รวม 100% 100% 100%


วัสดุพิมพ์  
การพิมพ์ใช้ผ้าสกรีนเบอร์ 27-40 เมซ /ซม. หรือ 70-100 เมซ/นิ้ว

อุณหภูมิอบหมึก อุณหภูมิให้หมึกพอง ขอบเขตอุณหภูมิ ลักษณะเฉพาะ
ไม่เกิน 60°C 120-130°C ไม่เกิน 150°C พองตัวในอุณหภูมิต่ำจะได้อัตราพองตัวสูงและผิวสัมผัสอ่อนนิ่ม
ตัวอย่างสมมุติอัตราส่วนผสมหมึกเป็นสีต่างๆ

ตัวอย่างสมมุติอัตราส่วนผสมหมึกเป็นสีต่างๆ


FEATURES

Pre-dryingTemperature (°C) Foaming Temperature (°C) Limit Temperature (°C) Features
60 °C or below 120-130°C 150°C Foam at low temperature at
high foaming rate Soft look


EXAMPLE OF FORMULATION

Ingredienr Dark color Middle color Light color
TANAFORM NO.820 120 – 130°C 150°C Foam at low temperature at
high foaming rate Soft look
TANAFORM NO.820 87% 92% 96%
Fixer MR (cross-linking agent) 3% 3% 3%
Color Base 10% 5% 1%
Total 100% 100% 100%

 


TANAFOAM


TANAFORM NO.820
     Binder is developed as a foaming binder for one spot textile printing on various kinds of textile especially knit.
If you use TANAFORM NO.820 Binder you can gain the foaming layer with stretch and unique
 - Application          :     Milky White Sticky Liquid
- Main Ingredient     :    Polyacrylic Ester and a Compound of Particular Foaming  Substances
- Ionic Property       :     Weakly anion
- Foaming Rate       :     7 ~ 8 times


PRINTING MESH
70 ~ 100 screen mesh


EXAMPLE OF PROCESS
1. Print TANAFOAM NO.820 Binder.
2. Pre – dry the substrate at 60 °C or below
3. Heat the substrate in order to give foaming treatment


VISCOSITY ADJUSTMENT
If you would like to increase the viscosity please kindlyadd 0.1~1% of the thickener against the total volume.


NOTE
1. Foaming temperature and time depend on other conditions (substrate, printing area, application quantity and so on)
2. Foaming layer will be destroyed if you dry at high temperature for a long time.
3. Some pigments have poor compatibility or shorten the pot life.
4. Store this product in 40 °C or below and please kindly be careful to keep the product away from freezing or drying. (In case you freeze the product you will not be able to restore it any longer)
5. If the ingredient of this product is separated during its storage, please kindly use the product after stirring it with homo mixer.