TANAFOAM INK

TANAFOAM

    ไบเดอร์ที่ได้ปรับปรุงให้พองตัวเหมือนฟองสำหรับเน้นลายพิมพ์ เพื่อพิมพ์ลงบนผ้าทอชนิดต่างๆ โดยเฉพาะเหมาะกับผ้าถัก ไบเดอร์ตัวนี้ให้คุณประโยชน์ดีจากชั้นผิวที่พองตัวขึ้นโดยจะเห็นผิวมีลักษณะยืดตึงเป็นพิเศษ

ข้อควรระวัง

  1. อุณหภูมิและเวลาทำให้หมึกพองตัวไม่จำเป็นต้องใช้เหมือนกันทุกครั้ง แต่ต้องเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพการใช้วัสดุพิมพ์ ความหนาหมึกพิมพ์ ขนาดพื้นที่ลายพิมพ์และอื่นๆ
  2. ผิวหมึกพิมพ์จะแตกเป็นลาย ถ้าอบหมึกแห้งนานและอุณหภูมิทำหมึกพองตัวสูงเกินไป 
  3. สีน้ำบางเฉดสีโดยเฉพาะต่างยี่ห้อผู้ผลิต อาจจะไม่เหมาะกับไบเดอร์รุ่นนี้ และเป็นสาเหตุทำให้อายุหมึกสั้นลงด้วย 
  4. ควรเก็บหมึกไว้ในอุณหภูมิห้องปกติ แต่ไม่ควรเกินอุณหภูมิ 40 °C และไม่ควรเก็บไว้ในอุณหภูมิแช่แข็งหรือห้องที่ความชื้นต่ำมาก
  5. หมึกที่เหลือจากการใช้งาน แต่ได้ผสมทุกอย่างตามสูตรมาตรฐาน แล้วไปเก็บไว้ใน คลังสินค้า เมื่อนำมาใช้งานถ้าเกิดเห็นเนื้อสีแยกตัว ให้ใช้เครื่องปั่นสีความเร็วสูง (Homoginizer) ปั่นเข้ากันให้ดีก่อนนำไปพิมพ์

การปรับความหนืด (Viscosity Adjustment)
     ถ้าต้องการให้เนื้อหมึกหนามากเป็นพิเศษหลังจากพิมพ์ ให้เติมน้ำยาปรับความหนืดให้เนื้อหมึกตั้งสูงขึ้น โดยเติมน้ำยาทิคเคเนอร์อะเกนสท์ (Thickener against) 0.1-1%  ของน้ำหนัก

ส่วนผสม สีเข้ม สีกลาง สีอ่อน
ทานาโฟม 87% 92% 96%
ฟิกเซอร์ เอ็ม อาร์ (ตัวเพิ่มแรงยึดเกาะ) 3% 3% 3%
แม่สีน้ำ 10% 5% 1%
รวม 100% 100% 100%

 

วัสดุพิมพ์   
    การพิมพ์ใช้ผ้าสกรีนเบอร์ 27-40 เมซ /ซม. หรือ 70-100 เมซ/นิ้ว

อุณหภูมิอบหมึก อุณหภูมิให้หมึกพอง ขอบเขตอุณหภูมิ ลักษณะเฉพาะ
ไม่เกิน 60°C 120-130°C ไม่เกิน 150°C พองตัวในอุณหภูมิต่ำจะได้อัตราพองตัวสูงและผิวสัมผัสอ่อนนิ่ม
ตัวอย่างสมมุติอัตราส่วนผสมหมึกเป็นสีต่างๆ

ตัวอย่างสมมุติอัตราส่วนผสมหมึกเป็นสีต่าง ๆ