TANAKA RUBBER INK

TANAKA RUBBER INK

    หมึกยางเชื้อน้ำสำหรับพิมพ์ผ้ายืดชนิดต่างๆ ผ้าสเปนเดก เมื่อพิมพ์แล้วสีนี้มีความยืดหยุ่นที่ดีมาก และมีความเงา

วัสดุสิ่งพิมพ์

    1. ผ้าฝ้าย
    2. ผ้านีโอพลีน
    3. ผ้ายืดต่างๆ

คุณสมบัติพิเศษ

    1. ไม่มีสารที่เป็นอันตราย เป็นหมึกพิมพ์ที่ใช้ได้สะดวกในทุกสภาพการพิมพ์และแห้งได้ในอุณหภูมิห้อง
    2. เมื่อพิมพ์แล้วผิวหมึกมีความอ่อนนุ่ม และยืดตัวได้ถึง 3 เท่าโดยที่สีไม่แตก
    3. มีความทนทานต่อการเสียด ถู และการซักแห้งด้วยน้ำยาต่างๆ
    4. มีสารเพิ่มแรงเกาะยึด

ขั้นตอนการพิมพ์

    1.  สามารถพิมพ์ได้ในอุณหภูมิห้อง และพิมพ์ตรงลงบนผ้าชนิดต่างๆ
    2.  การแห้งของหมึก ถ้าต้องการแห้งเร็วขึ้นให้ใช้ลมร้อนที่อุณหภูมิ 130 °C ใช้เวลา 3 นาที    
    3.  ใช้แม่พิมพ์ผ้าสกรีนเบอร์ 60-100 เมซ/นิ้ว

หมายเหตุ

    1. TANAKA RUBBER NO.660 WHITE เป็นTitanium Dioxide Emulsion สีขาวนี้สามารถใช้พิมพ์บนผ้าสีได้
    2. TANAKA RUBBER NO.660 BINDER สำหรับใช้พิมพ์บนผ้าถักต่างๆ โดยเฉพาะบนผ้าสีอ่อนสีจะเด่นชัดกว่า ไบเดอร์ชนิดนี้จะมีความยืดหยุ่นตัวที่ดี

หมายเหตุ

    1. เมื่อพิมพ์แล้วอยู่ในระหว่างการรอหมึกแห้ง ผิวหมึกจะเหนียวเล็กน้อย 
    2. ความเงาและความยืดหยุ่นของหมึกจะเปลี่ยนแปลงไปตามสัดส่วนของการผสมระหว่างไบเดอร์ 
    3. ถ้าต้องการเพิ่มความคงทนของหมึกให้มากขึ้นอีก ขอแนะนำให้ใช้น้ำยาเชื่อมเกาะของ ทานากะ ชื่อ Tanaka Rubber Cross-Linking Agent โดยเติมลงไป 3-5% แต่ถ้าผสมน้ำยานี้ลงไปแล้ว หมึกจะต้องใช้ให้หมดภายใน 24 ชม. หมึกที่เหลือเก็บไว้ใช้ต่อไม่ได้
    4. ความหนืด Viscosity จะเปลี่ยนไปตามจำนวนหมึกที่ใส่ลงไปผสม

วิธีผสมหมึกกับไบเดอร์(เป็นแนวทางโดยสังเขป)

ส่วนผสม สีเข้ม สีกลาง สีอ่อน
ทานากะรับเบอร์No.660 ไบเดอร์ 99% 95% 90%
แม่สีน้ำ 1% 5% 10%
รวม 100% 100% 100%