TR-SP 1500 INK

TR - SP -1500 INK

 วัสดุพิมพ์

        หมึกรุ่นนี้ใช้รีดความร้อนได้สำหรับติดกับวัสดุ พีวีซี (PVC.),เอบีเอส(ABS.),เอเอส(AS.), และพีซี(PC.),หมึกชนิดนี้ไม่เพียงแต่ใช้กับงานรีดความร้อนได้ดีเท่านั้น แต่ใช้งานพิมพ์สกรีนตรงลงบนวัสดุเพื่อทำเป็นบัตรเครดิตได้ดี และมีคุณภาพในการรีดแน่น ทนทานความร้อนและทนการต่อแสง

คุณสมบัติพิเศษ

  1. ใช้พิมพ์ได้สะดวก รีดติดง่ายด้วยความร้อน
  2. สีมีความทนทานต่อการจืดจาง
  3. เนื้อสียืดหยุ่นได้ดี
  4. เหมาะกับการรีดด้วยความร้อนเพื่อพิมพ์เป็นบัตรเครดิต

วิธีการทำให้หมึกแห้ง

  1. การทำให้แห้งใช้เวลาประมาณ 20 นาที ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้อง แต่ถ้าต้องการให้หมึกเกาะยึดแน่นสนิทและคุณภาพสมบูรณ์ต้องทิ้งไว้ 24 ชม. ในอุณหภูมิห้องเพื่อให้เคมีทำปฏิกิริยา สมบูรณ์กับผิวพลาสติก
  2. กรณีเร่งด่วนให้ใช้ตู้อบที่ในอุณหภูมิ 180 °C /10 วินาที หรือตั้งเวลาให้เหมาะสม ที่จะไม่ทำให้แผ่นพลาสติกคดงอ

น้ำมันผสม TR - SP -1500 INK

  1. น้ำมันแห้งเร็ว     No.03
  2. น้ำมันแห้งกลาง  No.04
  3. น้ำมันแห้งช้า     No.02

ข้อควรระวัง : กรณีใช้หมึกรุ่นนี้เพื่อทำบัตรเครดิต คุณภาพที่ดีที่สุดของตัวบัตรเครดิตไม่ได้มาจากหมึกพิมพ์อย่างเดียว  แต่จะประกอบไปด้วยส่วนอื่นๆ ด้วย เช่น วิธีพิมพ์, อุณหภูมิที่รีด ดังนั้นจึงควรทดลองให้ได้คุณภาพที่ดีก่อนทำงานจริง