กาวติดแน่น DD – 90 N
  • 8 สิงหาคม 2017 at 15:38
  • 491
  • 0

DD - 90N
     เป็นกาวเหนียวเชื้อน้ำเกาะยึดบนวัสดุต่างๆ ใช้กับงานพิมพ์สกรีน วิธีพิมพ์สะดวกง่ายดายและยึดติดแน่นมาก

ลักษณะ

  มวลสาร                          :     60 + 2%
  ความเหนียว                     :    45,000 +5,000 cps.
                                           BM Type Rotor No.4 Viscometer, 6 RPM.25 °C
  คุณสมบัติของประจุ             :    ประจุลบ (Anion)
  ความเป็นกรด-ด่าง (ph)       :    8.5 + 0.5 สภาพด่างอ่อนๆ
  สี                                 :    ขาวอ่อนๆ
  ความคงทน                      :    ไม่แข็งตัว

คุณสมบัติ 

  1. มีความเหนียวมากเพื่อการยึดเกาะที่ติดแน่นกว่าในสภาพที่คงทน
  2. มีความเกาะติดแน่นที่อุณหภูมิต่ำ และมีการทนความร้อนที่ดี
  3. มีคุณสมบัติที่ดีสำหรับงานพิมพ์สกรีน
  4. มีความทนทานไม่เปลี่ยนเป็นสีเหลือง ง่ายและทนทานต่อสภาพอากาศต่างๆ
  5. ปรับลดความเหนียวได้ด้วยน้ำ และง่ายต่อการเลือกพิมพ์จำนวนน้ำหนักกาว และการใช้ผ้าสกรีน
  6. มีการป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพของกาวเชื้อน้ำ