กาวทำรูปลอกแทททู LASVAN TATTOO INK
  • 8 สิงหาคม 2017 at 15:42
  • 459
  • 0


รายละเอียด
     กาวสำหรับลอกรูปลายต่างๆ ให้ติดบนผิวหนังได้อย่างง่ายดาย และยึดเกาะได้คงทนมีความทนต่อน้ำไม่หลุดลอกง่าย ไม่ทำให้เกิดการแพ้ต่อผิวหนัง


การใช้
ใช้เป็นกาวทำรูปลอกแทททูโดยเฉพาะกาว


คุณสมบัติ 
1. เหมาะสำหรับการยึดเกาะผิวหนัง
2. ทนทานน้ำได้ดี


ขั้นตอนการพิมพ์
1. พิมพ์รูปลายให้ใช้หมึกสกรีนรุ่นแทททู
2. พิมพ์กาวแทททูทับบนรูปลาย
3. ตัดขนาดกระดาษให้ได้ขนาดเหมาะสมกับรูปลาย และติดรูปลายโดยให้ด้านกาวติดกับผิวหนัง
4. ทำให้กระดาษเปียกโดยใช้น้ำทาผิวกระดาษ
5. เมื่อกระดาษเปียกชุ่มพอที่ลอกออกได้ง่ายให้ลอกออกทันที แล้วนำมาติดผิวลอกกระดาษออกเสร็จสมบูรณ์ ได้รูปลอกแทททูที่สวยงาม


วิธีการพิมพ์
1. พิมพ์กาว ใช้ผ้าสกรีนเบอร์ 100-150 เมซ/นิ้ว
2. พิมพ์หมึก ใช้ผ้าสกรีนเบอร์ 300 เมซ/นิ้ว


ข้อควรระวัง
1. ให้หลีกเลี่ยงการพิมพ์กาวลาสแวนแทททู ลงบนพื้นที่ไม่มีหมึกพิมพ์
2. ถ้าติดรูปลายลงบนผิวหนังโดยตรง และผิวมีอาการผิดปกติ ให้ล้างทิ้งทันทีและหยุดใช้
3. ข้อมูลทั้งหมดบนนี้ได้จากการทดสอบในห้องทดลอง โปรดทดสอบด้วยตัวเองอีกครั้งก่อนพิมพ์งานจริง โดยนำข้อมูลนี้ใช้เป็นแนวทาง