กาวทำรูปลอกแทททู LASVAN TATTOO INK
  • 8 สิงหาคม 2017 at 15:42
  • 595
  • 0

กาวทำรูปลอกแทททู LASVAN TATTOO INK
     เป็นกาวสำหรับรูปลอกน้ำติดผิวหนัง ติดได้บนผิวหนังอย่างง่ายดาย และยึดเกาะได้คงทน มีความทนต่อน้ำไม่หลุดลอกง่าย ไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง

การใช้งาน
     ใช้เป็นกาวพิมพ์งานรูปลอกแทททู

คุณสมบัติ 
  1. เหมาะสำหรับการยึดเกาะผิวหนัง
  2. ทนทานน้ำได้ดี

ขั้นตอนการพิมพ์
  1. พิมพ์ลวดลายให้ใช้หมึกสกรีน รุ่น เอส.เค 108 (SK-108)
  2. พิมพ์กาวแทททูทับบนลวดลาย
  3. ตัดขอบกระดาษให้ได้ขนาดเหมาะสมกับลวดลาย และ ติดด้านกาวติดกับผิวหนัง
  

วิธีการพิมพ์
  1. พิมพ์กาว ให้ใช้ผ้าสกรีนเบอร์ 100-150 เมซ/นิ้ว (40-60 เมซ/ซม.) 
  2. พิมพ์หมึก เอส.เค 108 (SK-108) ใช้ผ้าสกรีนเบอร์ 300 เมซ/นิ้ว (120 เมซ/ซม.)

ข้อควรระวัง
  1. ให้หลีกเลี่ยงการพิมพ์กาว LASVAN TATTOO ลงบนพื้นที่ไม่มีหมึกพิมพ์
  2. ถ้าติดลวดลายลงบนผิวหนังแล้ว ผิวหนังมีอาการผิดปกติ ให้ล้างออกทันทีและหยุดใช้งาน
  3. ข้อมูลทั้งหมดนี้ได้จากการทดสอบในห้องทดลอง โปรดทดสอบด้วยตัวเองอีกครั้งก่อนพิมพ์งานจริง โดยนำข้อมูลนี้ใช้เป็นแนวทาง