กาวรีมูฟ DD – 50 N
  • 8 สิงหาคม 2017 at 15:50
  • 856
  • 0

กาวรีมูฟ DD – 50 N

     เป็นกาวติดยึดได้บนวัสดุที่เป็นผิวเรียบทุกชนิด เมื่อติดบนผิววัสดุไว้นาน ๆ แล้วดึงออกได้ง่ายโดยไม่ทิ้งคราบกาว  สามารถติดและดึงออกได้หลายครั้งโดยกาวไม่เสื่อมสภาพ

วิธีการใช้งาน

  1. ใช้งานในระบบพิมพ์สกรีน โดยใช้ผ้าสกรีนเบอร์ 27 เมซ/ตร.ซม. หรือ 70 เมซ/ตร.นิ้ว
  2. เวลาพิมพ์ไม่ต้องผสมน้ำลงในกาว หลังจากพิมพ์เสร็จแล้วควรวางไว้ให้แห้งในอุณหภูมิห้อง    
  3. ควรวางสิ่งพิมพ์ไว้ 12 ชม. ก่อนปิดกระดาษรองกาว(Release  paper) การติดบนวัสดุ ถ้าเป็นผิวเรียบจะติดได้แน่นกว่าผิวหยาบ     

การเกาะยึด

    กาวนี้มีแรงยึดเกาะน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกาวรุ่น  DD-90N  (Permanent  Adhesive) ความหนา - บาง ของเนื้อกาวมีผลต่อแรงยึดเกาะด้วย