น้ำยารองพื้นและเคลือบผิว (AX-109)

 

     เป็นน้ำยาแบบตัวเดียวใช้ระบบการพิมพ์สกรีน ไม่ต้องผสมตัวเพิ่มแรงยึดเกาะ (Hardener) พิมพ์เป็นงานรูปลอกน้ำได้  โดยใช้น้ำยาที่เป็นตัวรองพื้นเพื่อให้เกาะยึดบนชิ้นที่พ่นเคลือบแล้ว

คุณสมบัติ

  • เนื้อน้ำยาใส
  • เกาะติดแน่นบนผิวเคลือบน้ำยาชนิดอะครีลิค (Acrylic)
  • โพลียูรีเธน (Polyurethane) และอีพ็อกซี (Epoxy)

ลักษณะน้ำยา

  • ความหนาแน่น (Solid Content  :  53 ± 2%
  • ความหนืด   (Vkiscosity)      :   2,000 ± 200 (mPa-s)

ขั้นตอนการใช้งาน

  • การผสมน้ำมัน  :  ถ้าน้ำยาผลิตใหม่เวลาใช้ไม่ต้องผสมน้ำมัน แต่ถ้าเก็บไว้นานน้ำมันจะระเหยหายไปบ้าง  ความหนืด สูงขึ้นให้ผสมน้ำมันไม่เกิน 10%
  • การพิมพ์        :  ใช้แม่พิมพ์ผ้าเบอร์ 100-200 เมซ/นิ้ว (40-80 เมซเซนติเมตร)
  • การแห้งตัว      :  หลังจากพิมพ์ AX – 109 แล้วให้วางไว้ในอุณหภูมิห้องเพื่อแห้งผิว หลังจากนั้นจึงพิมพ์ลวดลายด้วยหมึกสกรีนรุ่น ASTRO SERIES INK  กรณีงานเร่งดวนหรือมีจำนวนพิมพ์มากๆ ให้อบที่อุณหภูมิ 50 °C  ประมาณ 10 นาที
  • การลอกรูปลอก  :  การลอกติดบน แก้ว  (Glass) เซรามิค (Ceramic) และโลหะ (Metal) ให้อบที่อุณหภูมิ 130-180 °C  ประมาณ 10 นาที

                           :  การลอกติดบนบนวัสดุ คาร์บอนไฟเบอร์ (Carbon fiber) หรือ กลาสไฟเบอร์ (G;lass fiber) สินค้าที่ทำจากวัสดุทั้ง 2 ชนิดนี้จะต้องเคลือบผิวด้วยน้ำยาเคลือบประเภท อะครีลิค (Acrylic) อีพ็อกซี (Epoxy) หรือโพลียูรีเธน (Polyurethane)

     การจะทำให้ลวดลายพิมพ์ติดแน่นขึ้นควรแจ้งผู้ผลิตสินค้าให้ลดอุณหภูมิอบในขั้นตอนเคลือบผิวด้วยน้ำยาดังกล่าวข้างต้น ให้เหลือแค่อบขั้นสุดท้ายตามอุณหภูมิที่ผู้ผลิตน้ำยาเคลือบแนะนำ  ลวดลายพิมพ์จะติดแน่นมาก


หมายเหตุ
รายละเอียดการใช้งานที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ได้จากการทดลองในห้องปฏิบัติการ  ข้อมูลดังกล่าวนี้สามาถนำไปประกอบการทำงานได้ แต่การปฎิบัติงานจริงทุกครั้งควรจะต้องหาข้อมุลที่เหมาะสมและถูกต้องกับสภาพโรงพิมพ์ให้ได้คุณภาพสิ่งพิมพ์ที่ดีที่สุด