น้ำยารองพื้นและเคลือบผิว (ASTRO ADHESIVE 1)

       เป็นน้ำยาแบบตัวเดียวใช้ระบบการพิมพ์สกรีนไม่ต้องผสมตัวเพิ่มแรงยึดเกาะ (Hardener) พิมพ์เป็นงานรูปลอกน้ำได้โดยใช้น้ำยาที่เป็นตัวรองพื้นเพื่อให้เกาะยึดบนชิ้นงานที่พ่นเคลือบแก้ว

คุณสมบัติ

      •   เนื้อน้ำยาใส

      •   เกาะติดแน่นบนผิวเคลือบน้ำยาชนิดอะครีลิค (Acylic)

      •   โพลียูรีเธน (Polyurethane) และ อีพ็อกซี (Epoxy)

ลักษณะน้ำยา

      •   ความหนาแน่น (Solid Content)  :    50±2%

      •   ความหนืด (Viscosity)            :    2000±200(mPa ํs)

      •   น้ำมันผสม (Diluting solvent)   :    Solvent NO.29 (แห้งกลาง)

ขั้นตอนการใช้งาน

      •   การผสมน้ำมัน  : ถ้าน้ำยาผลิตใหม่เวลาใช้ไม่ต้องผสมน้ำมัน แต่ถ้าเก็บไว้นานน้ำมันจะระเหยหายไปบ้างความหนืด สูงขึ้นให้ผสมน้ำมันไม่เกิน 5 %

      •   การพิมพ์        : ใช้แม่พิมพ์ผ้าเบอร์ 200-250 เมซ/นิ้ว (80-100 เมซเซนติเมตร)

      •   การแห้งตัว     : หลังจากพิมพ์ แอสโตร์ แอดฮิซิบ (ASTRO ADHESIVE1)แล้วให้วางไว้ในอุณหภูมิห้องเพื่อแห้งผิว หลังจากนั้นจึงพิมพ์ ลวดลายด้วยหมึกรุ่นแอสโตร์ (Astro Ink) กรณีงานเร่งด่วนหรือมีจำนวนพิมพ์มาก ๆ ให้อบที่อุณหภูมิ 50°C ประมาณ 10 นาที

      •  การลอกรูปลอก : เมื่อลอกติดบนแก้ว (Glass) เซรามิค (Ceramic) และโลหะ (Metal) ให้อบที่อุณหภูมิ 130-180°C  ประมาณ 10 นาที     

                           : ลอกติดบนบนวัสดุ คาร์บอนไฟเบอร์ (Carbon fiber) หรือไฟเบอร์กลาส (Glass fiber) สินค้าที่ทำจากวัสดุทั้ง 2 ชนิดนี้จะต้องเคลือบผิว ด้วยน้ำยาเคลือบประเภท อะครีลิค (Acrylic) อีพ็อกซี (Epoxy) หรือโพลียูรีเธน (Polyurethane) จึงจะลวดลายพิมพ์ลงบนผิวชิ้นงาน ถ้าการเกาะติดของสีพิมพ์บน ชิ้นงานยังไม่พอควรแจ้งผู้ผลิตวัสดุทั้ง 2 ชนิดให้ลดอุณหภูมิอบหลังจากงานเคลือบผิวด้วยน้ำยาดังกล่าวข้างต้น เมื่อลอกลวดลายพิมพ์ติดบนสินค้า หลังจากนั้นนำเข้าอบขั้นสุดท้ายตามอุณหภูมิที่ผู้ผลิต น้ำยาเคลือบระบุ ถ้าทำตามการแนะนำนี้ลวดลายพิมพ์จะติดได้แน่นมาก

หมายเหตุ

รายละเอียดการใช้งานที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ได้จากการทดลองในห้องปฏิบัติการ ข้อมูลดังกล่าวนี้สามาถนำไปประกอบการทำงานได้ แต่การปฏิบัติงานจริงทุกครั้งควรจะต้องหาข้อมูลที่เหมาะสมและถูกต้องกับสภาพโรงพิมพ์ให้ได้คุณภาพสิ่งพิมพ์ที่ดีที่สุด

ASTRO ADHESIVE 1

ASTRO ADHESIVE 1 is an AC agent for one liquid type of screen-printing. The enough dried coating enables the peeling of "Astro Coat EX-2" Therefore, it can be used as an AC agent for transcription. Superior adhesion can be provided by doing heat-treatment at 80°C in case of such as plastic and carbon fiber which heat-treatment at low temperature is required, and by doing heat-treatment at 130-180°C in case of such as glass or metal which heat-treatment at high temperature is possible.

      • Property

                Solid content    : 50±2%

                Viscosity          : 2000±200(mPa ํs)

                Diluting solvent : exclusive solvent

      • Usage example

                Dilution : Undiluted solution or 5-10 part dilution                        

                Printing : 200-250 Mesh

               *Peeling : Enough drying of "ASTRO ADHESIVE 1" is necessary for printing of ASTRO COAT.   

                                 Normal temperature: More than half a day or

                                 Preheat: 50°C x 10 min.

                 Final heat-treatment: Low temperature treatment product: 80°C x 10 min.

                                      High temperature treatment product: 130-180°C x 10 min.

       Application

             Low temperature treatment (80°C): plastic, carbon fiber, etc.

             High temperature treatment (130-180°C): glass, ceramics, metal product, etc.