ผงแบล็คไลท์

 


คุณลักษณะพิเศษ
        เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วจะมองไม่เห็นสีและลวดลายพิมพ์ ต้องนำหลอดไฟ Black Light ที่เปล่งแสงเป็นสีม่วงเข้มส่องบนชิ้นงานพิมพ์ จึงจะเห็นสีสันและลวดลายที่พิมพ์ไว้


ลักษณะ
       1. เป็นผงละเอียด
       2. พิมพ์ได้หลากหลายวัสดุ  เช่น กระดาษที่เคลือบผิวแล้ว, กระจก, ผ้า, พลาสติก, และอื่นๆ


วิธีใช้
       1. เลือกใช้หมึกมีเดียมที่เป็นเชื้อน้ำมัน  หรือไบเดอร์ที่เป็นเชื้อน้ำ เพื่อเกาะยึดได้ดีกับวัสดุนั้นๆ     
       2. ผสมผงลงในหมึกมีเดียมหรือไบเดอร์ของทานากะ อัตราส่วนเริ่มขั้นต่ำ 10% แต่ไม่ควรเกิน 30% ถ้าเป็นมีเดียมหรือไบเดอร์ 80 - 60 % น้ำหนัก/1 กิโลกรัม เกาะติดกับวัสดุนั้นๆ
       3. เลือกใช้แม่พิมพ์ที่ขึงผ้าไม่ควรเกินเบอร์60 เมซ/ซม. หรือ 150 เมซ/นิ้ว ควรพิจารณาจากลวดลายงานพิมพ์ เพื่อให้ผงทะลุผ่านผ้าสกรีนทั้งหมดจะได้ใช้ประโยชน์ ของคุณสมบัติผงแบล็คไลท์สูงสุด
       4. ในกรณีพิมพ์บนวัสดุโปร่งใส  ควรใช้หมึกสีขาวพิมพ์รองพื้นก่อนเพื่อให้ทึบแสง  และพิมพ์หมึกแบล็คไลท์ทับบนพื้นขาว เพื่อเพิ่มความเด่นชัดของสีหมึกพิมพ์