ผงอุณหภูมิ

 ผงอุณหภูมิ (THERMOREVERSAL POWDER)

ผงหมึกอุณหภูมิ มี 2 ชนิด

      1. อุณหภูมิร้อน 
      2. อุณหภูมิเย็น

คุณสมบัติพิเศษ

         ต้องสัมผัสถูกอุณหภูมิตามที่ผงหมึกอุณหภูมิกำหนดไว้  การเกิดสีขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ถ้าอุณหภูมิอากาศต่ำกว่าผงหมึก  เมื่อพิมพ์ไปแล้วจะเป็นสีขาวไม่ปรากฎสีตามผงหมึกที่เลือกใช้

คุณลักษณะ

      1. เป็นผงละเอียด
      2. พิมพ์ได้หลากหลายวัสดุ  เช่น กระดาษที่เคลือบผิวแล้ว, กระจก, พลาสติก, และอื่นๆ

วิธีการเก็บรักษา

        ผงหมึกอุณหภูมิ ควรเก็บไว้ในห้องแอร์และไม่มีแสงสว่าง

วิธีการใช้งาน

      1. เลือกใช้หมึกมีเดียมที่เป็นเชื้อน้ำมัน หรือไบเดอร์ที่เป็นเชื้อน้ำ เพื่อการเกาะยึดได้ดีกับวัสดุนั้น ๆ
      2. ผสมผงลงในหมึกมีเดียมหรือไบเดอร์ของทานากะ โดยเริ่มขั้นต่ำ 10% แต่ไม่ควรเกิน 30% ของน้ำหนัก/1 กิโลกรัม
      3. เลือกใช้แม่พิมพ์สกรีนด้วยผ้าไม่เกินเบอร์ 60 เมซ/ซม. หรือ 150 เมซ/นิ้ว ควรพิจารณาจากลวดลายงานพิมพ์ เพื่อให้ผงหมึกมีประสิทธิภาพในการพิมพ์สูงสุด