ผงอุณหภูมิ

ผงอุณหภูมิ (THERMOREVERSAL POWDER)

 

 

ผงหมึกอุณหภูมิ มี 2 ชนิด ร้อน – เย็น


คุณลักษณะพิเศษ
   ต้องสัมผัสถูกอุณหภูมิตามที่ผงหมึกอุณหภูมิกำหนดไว้  การเกิดสีขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ถ้าอุณหภูมิอากาศต่ำกว่าผงหมึก        เมื่อพิมพ์ไปแล้วจะเป็นสีขาวไม่ปรากฎสีตามผงหมึกที่เลือกใช้


ลักษณะ
  1. เป็นผงละเอียด
  2. พิมพ์ได้หลากหลายวัสดุ  เช่น กระดาษที่เคลือบผิวแล้ว, กระจก, พลาสติก, และอื่นๆ


การเก็บรักษา
     ผงหมึกอุณหภูมิ ควรเก็บไว้ในห้องแอร์และไม่มีแสงสว่าง


วิธีใช้
       1. เลือกใช้หมึกมีเดียมที่เป็นเชื้อน้ำมัน  หรือไบเดอร์ที่เป็นเชื้อน้ำ  เพื่อการเกาะยึดได้ดีกับวัสดุนั้นๆ
       2. ผสมผงลงในหมึกมีเดียมหรือไบเดอร์ของทานากะ โดยเริ่มขั้นต่ำ 10% แต่ไม่ควรเกิน 30% ของน้ำหนัก/1 กิโลกรัม
       3. เลือกใช้แม่พิมพ์สกรีนที่ขึงด้วยผ้าเบอร์ไม่ควรเกิน 60 เมซ/ซม.  หรือ 150 เมซ/นิ้ว  ควรพิจารณาจากลวดลายงานพิมพ์ เพื่อให้ผงหมึกทะลุผ่านผ้าสกรีนทั้งหมดจะได้ใช้ประโยชน์ ของคุณสมบัติผงหมึกสูงสุดด้วย