หมึกขูด (SSPR)


คุณลักษณะพิเศษ
   หมึกขูดเป็นหมึกพิมพ์เชื้อน้ำมันที่ไม่เกาะยึดแน่นกับวัสดุ เพื่อนำไปใช้กับงานพิมพ์ที่ต้องปิดบังบางส่วนก่อนถึงมือผู้ใช้  เช่น

      1. ฉลากรางวัล
      2. แผ่นโฆษณา
      3. บัตรเติมเงิน

วิธีใช้
      1. ใช้พิมพ์บนวัสดุที่ไม่ซึมของเหลว เช่น กระดาษเคลือบผิวกันน้ำ และแผ่นพลาสติก
      2. ใช้ผ้าสกรีนเบอร์ 27 เมซ/ซม. หรือ 70 เมซ/นิ้ว เพราะต้องปิดบังบางส่วนก่อนใช้งาน