หมึกขูด (SSPR)

หมึกขูด (SSPR)

  คุณสมบัติพิเศษ

     หมึกขูดเป็นหมึกพิมพ์เชื้อน้ำมันที่ไม่เกาะยึดแน่นกับวัสดุ เพื่อนำไปใช้งานพิมพ์ที่ต้องกการปิดบังบางส่วนก่อนถึงมือผู้ใช้งาน  เช่น

• ฉลากรางวัล
• แผ่นโฆษณา
• บัตรเติมเงิน

ขั้นตอนการใช้งาน

      1. ใช้พิมพ์บนวัสดุที่ไม่ซึมของเหลว เช่น กระดาษเคลือบผิวกันน้ำ และแผ่นพลาสติก
      2. ใช้ผ้าสกรีนเบอร์ 70 เมซ/นิ้ว เพราะต้องปิดบังบางส่วนก่อนใช้งาน