หมึกเปลี่ยนสีด้วยน้ำ (NEO FLEX J - 10)


หมึกเปลี่ยนสีด้วยน้ำ NEO FLEX J - 10


          หมึกเปลี่ยนสีด้วยน้ำ เป็นหมึกสีขาวเนื้อละเอียดใช้พิมพ์ปิดทับรูปภาพ ด้วยระบบการพิมพ์สกรีนและหมึกนี้สามารถปิดบังภาพพิมพ์ได้อย่างสนิทและเมื่อหยดน้ำลงบนพื้นผิวผ้า หมึกจะเปลี่ยนสภาพเป็นสีโปร่งใสจนสามารถมองเห็นภาพพิมพ์ที่ถูกปิดบังเอาไว้ หมึกนี้เป็นเชื้อน้ำซึ่งมีลักษณะพิเศษต่างๆ ดังนี้


คุณลักษณะพิเศษ
     1. เมื่อหยอดน้ำลงบนพื้นผิวหมึก จะเห็นลวดลายภาพพิมพ์ปรากฏ และเมื่อนำแผ่นพิมพ์   ไปทำให้แห้ง หมึกจะกลับเป็นขาวทึบ  ปิดบังลายภาพพิมพ์ไม่ให้มองเห็นเหมือนเดิม           
     2. หมึกนี้เป็นหมึกเชื้อน้ำจึงไม่มีอันตรายต่อมือและสุขภาพของผู้พิมพ์ ทั้งยังทำให้ พิมพ์งานได้สะดวกสบาย และเมื่อเวลา  ต้องการล้างแม่พิมพ์ก็สามารถล้างด้วยน้ำประปา


ลักษณะ
     1. เป็นหมึกความชื้นสีขาวเนื้อละเอียด
     2. พิมพ์ได้หลายหลายวัสดุ เช่น ผ้า, กระดาษที่เคลือบผิว, พลาสติก, กระจก และอื่นๆ


การเก็บรักษา
     1.  ควรเก็บหมึกไว้ในห้องแอร์และไม่มีแสงสว่าง
     2.  ปิดฝาให้สนิท


วิธีใช้
     1. วัสดุที่ใช้พิมพ์ คือ กระดาษ ผ้า พีวีซี เอบีเอส พีซี     
     2. พิมพ์ลวดลายต่างๆ ลงบนวัสดุก่อนด้วยหมึกพิมพ์ทั่วไปได้ทุกชนิดแต่ไม่ควรให้สี สดมาก เพราะเป็นสาเหตุทำให้พิมพ์หมึกนี้ปิดทับสนิทได้ยาก     
     3. แม่พิมพ์ให้ใช้ความละเอียดของผ้าสกรีนเบอร์ 28, 40, 60 เมซ/ซม. หรือ 70, 100 หรือ 150 เมซ/นิ้ว และเพื่อให้คุณสมบัติการปิดบังของหมึกพิมพ์ได้ผลดีต้องให้หมึกพิมพ์แห้งก่อน จึงจะพิมพ์หมึกนี้ปิดทับ
     4. เมื่อพิมพ์เรียบร้อยให้วางไว้อุณหภูมิห้องจนแห้ง  หรืออบด้วยความร้อนอุณหภูมิ   80°C – 100°C  เวลา 5 นาที


การใช้งาน
     1. เทปปิดผนึกสินค้าแช่เย็นต่างๆ
     2. ของชำร่วยต่างๆ
     3. ใช้กับของเล่น
     4. สติกเกอร์


รายละเอียดการพิมพ์
     1. การทำแม่พิมพ์ต้องใช้ผ้าสกรีนเบอร์ 27 เมซ/ซม. (70 เมซ/นิ้ว) และกาวอัดที่ใช้ทำแม่พิมพ์ต้องเหมาะสมกับหมึกเชื้อน้ำ
     2. เวลาพิมพ์ต้องผสมน้ำ ถ้าพิมพ์ต่อเนื่องแล้วรู้สึกสีหนืดขึ้น  หรือสีที่เหลือจากการใช้งานแล้วเก็บไว้นานๆ จะทำให้น้ำที่อยู่ในหมึกระเหยออก ควรใช้น้ำดื่มเติมลงไปในหมึกไม่เกิน 5% ของน้ำหนักแต่ไม่ควรใช้น้ำประปาเติม
     3. เวลาล้างแม่พิมพ์ และอุปกรณ์ให้ใช้น้ำประปาล้างได้
     4. ห้องปฏิบัติงานพิมพ์ควรมีอุณหภูมิห้องไม่สูงหรือร้อนจนเกินไป และไม่ควรมีความร้อนหรือลมพัดถูกแม่พิมพ์ เนื่องจากหมึกชนิดนี้เป็นเชื้อน้ำจะแห้งตัวได้เร็วกว่าหมึกเชื้อน้ำมัน สภาพห้องที่ดีที่สุดคือ พิมพ์ในห้องแอร์หรือห้องที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 30°C-35°C
     5. การออกแบบลวดลายพิมพ์ให้เหมาะสมกับหมึกความชื้นนี้  ควรออกแบบสีลาย พิมพ์ให้อ่อน เวลาพิมพ์สีความชื้นนี้ทับลงไป จะทำให้ปิดบังลายได้ง่ายขึ้น และมองไม่เห็นสิ่งที่ต้องการให้ปิดไว้

 

NEO FLEX J-10
NEO FLEX J–10 Function lnk for hiding a design


           NEO FLEX J–10 Ink is used for hiding over a screen-printed design or an offset printed design, by screen printing on the fullsurface ink for hiding the screen printing on the full surface or partially according to each purpose.
           When we put water on design over-printed by NEO FLEX J–10, the under design will be visible through NEO FLEX J–10.On the other hand, when there is no moisture on the design, the under design will be invisible again.     
           NEO FLEX J–10 is the reversible function ink for hiding the under design.


PRINTING METHOD
           Printing Mesh : 50 ~ 100 mesh for water-based ink     
           * In order to improve the opacity, we would recommend doing pre-drying after printing and print NEO FLEX J-10 on the same design again.


DRYING CONDITIONS
       Drying at the room temperature


USES   
          Label        Applique        Calendars, etc
          Seal            Toy


STORAGE
          NEO FLEX J-10 is a water-based ink. Please kindly pay attention to freezing of this
ink in the winter season.

SUBSTRATES TO BE PRINTED 
        1. Acrylic , PVC , Polycarbonate, etc     
        2. In case of printing on absorbent paper and cloth, please print NEO FLEX J-10 after cover coating the design with water resistant ink.


PROPERTY
        1. NEO FLEX J-10 is a water-based ink. Please use the screen printing mesh for  water-based  ink.
        2. Please use water for dilution. In case the drying speed is too fast, please add  Glycols  slightly into water.