หมึกเปลี่ยนสีด้วยน้ำ (NEO FLEX J - 10)

 

หมึกเปลี่ยนสีด้วยน้ำ NEO FLEX J - 10

          หมึกเปลี่ยนสีด้วยน้ำ เป็นหมึกสีขาวเนื้อละเอียดใช้พิมพ์ปิดทับรูปภาพ ด้วยระบบการพิมพ์สกรีนและหมึกนี้สามารถปิดบังภาพพิมพ์ได้อย่างสนิทและเมื่อน้ำสัมผัสลงบนผิวผ้า หมึกจะเปลี่ยนสภาพเป็นสีโปร่งใสจนสามารถมองเห็นภาพพิมพ์ที่ถูกปิดบังเอาไว้ หมึกนี้เป็นเชื้อน้ำซึ่งมีลักษณะพิเศษต่าง ๆ ดังนี้

คุณสมบัติพิเศษ

     1. เมื่อนำน้ำสัมผัสลงบนผิวหมึก จะเห็นลวดลายภาพพิมพ์ปรากฏ และเมื่อแผ่นพิมพ์แห้ง หมึกจะกลับเป็นสีขาวทึบบังลายภาพพิมพ์ไม่สามารถมองเห็นได้           
     2. หมึกนี้เป็นหมึกเชื้อน้ำจึงไม่มีอันตรายต่อมือและสุขภาพของผู้พิมพ์ ทำให้พิมพ์งานได้สะดวกสบาย และเมื่อต้องการล้างแม่พิมพ์ก็สามารถล้างด้วยน้ำประปาได้

คุณลักษณะ

     1. เป็นหมึกความชื้นสีขาวเนื้อละเอียด
     2. พิมพ์ได้หลายหลายวัสดุ เช่น ผ้า, กระดาษที่เคลือบผิว, พลาสติก, กระจก และอื่นๆ

วิธีการเก็บรักษา

     1.  ควรเก็บหมึกไว้ในห้องแอร์และไม่มีแสงสว่าง
     2.  ปิดฝาให้สนิท

ขั้นตอนการพิมพ์

     1. วัสดุที่ใช้พิมพ์ คือ กระดาษ ผ้า พีวีซี เอบีเอส พีซี     
     2. พิมพ์ลวดลายต่าง ๆ ลงบนวัสดุก่อนด้วยหมึกพิมพ์ทั่วไปได้ทุกชนิดแต่ไม่ควรให้สี สดมาก เพราะเป็นสาเหตุทำให้พิมพ์หมึกนี้ปิดทับสนิทได้ยาก     
     3. แม่พิมพ์ให้ใช้ความละเอียดของผ้าสกรีนเบอร์ 28, 40, 60 เมซ/ซม. หรือ 70, 100 หรือ 150 เมซ/นิ้ว และเพื่อให้คุณสมบัติการปิดบังของหมึกพิมพ์ได้ผลดีต้องให้หมึกพิมพ์แห้งก่อน จึงจะพิมพ์หมึกนี้ปิดทับ
     4. เมื่อพิมพ์เรียบร้อยให้วางไว้อุณหภูมิห้องจนแห้ง  หรืออบด้วยความร้อนอุณหภูมิ   80°C – 100°C  เวลา 5 นาที

สามารถนำไปใช้ได้กับงาน

     1. เทปปิดผนึกสินค้าแช่เย็นต่างๆ
     2. ของชำร่วยต่างๆ
     3. ใช้กับของเล่น
     4. สติกเกอร์

รายละเอียดการพิมพ์

     1. การทำแม่พิมพ์ต้องใช้ผ้าสกรีนเบอร์ 27 เมซ/ซม. (70 เมซ/นิ้ว) และกาวอัดที่ใช้ทำแม่พิมพ์ต้องเหมาะสมกับหมึกเชื้อน้ำ
     2. เวลาพิมพ์ต้องผสมน้ำ ถ้าพิมพ์ต่อเนื่องแล้วรู้สึกสีหนืดขึ้น  หรือสีที่เหลือจากการใช้งานแล้วเก็บไว้นาน ๆ จะทำให้น้ำที่อยู่ในหมึกระเหยออก ควรใช้น้ำดื่มเติมลงไปในหมึกไม่เกิน 5% ของน้ำหนักแต่ไม่ควรใช้น้ำประปาเติม
     3. เวลาล้างแม่พิมพ์ และอุปกรณ์ให้ใช้น้ำประปาล้างได้
     4. ห้องปฏิบัติงานพิมพ์ควรมีอุณหภูมิห้องไม่สูงหรือร้อนจนเกินไป และไม่ควรมีความร้อนหรือลมพัดถูกแม่พิมพ์ เนื่องจากหมึกชนิดนี้เป็นเชื้อน้ำจะแห้งตัวได้เร็วกว่าหมึกเชื้อน้ำมัน สภาพห้องที่ดีที่สุดคือ พิมพ์ในห้องแอร์หรือห้องที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 30°C-35°C
     5. การออกแบบลวดลายพิมพ์ให้เหมาะสมกับหมึกความชื้นนี้  ควรออกแบบสีลาย พิมพ์ให้อ่อน เวลาพิมพ์สีความชื้นนี้ทับลงไป จะทำให้ปิดบังลายได้ง่ายขึ้น และมองไม่เห็นสิ่งที่ต้องการให้ปิดไว้