ผงหมึกแสงแดด (SUNVIOLET POWDER)


ผงหมึกแสงแดด (SUNVIOLET POWDER)

     หมึกแสงแดด เป็นหมึกที่มีคุณสมบัติรับคลื่นแสงยูวีในแสงแดดหรือแสงที่เกิดจากหลอดไฟแบล็คไลท์ โดยแสงดังกล่าวจะทำให้ผงหมึกเกิดสีสันตามต้องการ


ลักษณะ     
1. เป็นผงสีขาวละเอียด
2. พิมพ์ได้หลากหลายวัสดุ เช่น กระดาษที่เคลือบผิวแล้ว, กระจก, ผ้า, พลาสติกและอื่นๆ


การเก็บรักษา
     ผงหมึกแสงแดด ควรเก็บไว้ในห้องแอร์และไม่มีแสงสว่าง


วิธีใช้
1. เลือกใช้หมึกมีเดียมที่เป็นเชื้อน้ำมันหรือไบเดอร์ที่เป็นเชื้อน้ำ  เพื่อการยึดเกาะได้ดีกับวัสดุนั้นๆ   
2. ผสมลงในหมึกมีเดียมหรือไบเดอร์ของทานากะ โดยเริ่มขั้นต่ำ 10% แต่ไม่ควรเกิน 30% ถ้าเป็นมีเดียมหรือไบเดอร์ 80 - 60 % น้ำหนัก/ 1 กิโลกรัม   
3. ใช้แม่พิมพ์สกรีนสกรีนที่ขึงด้วยผ้าเบอร์ 60 เมซ/ซม. หรือ 150 เมซ/นิ้วควรพิจารณาจากลวดลายงานพิมพ์ เพื่อให้ผง ทะลุผ่านผ้าสกรีนทั้งหมด จะได้ใช้ประโยชน์ของคุณสมบัติผงสูงสุด   
4. ในกรณีพิมพ์บนวัสดุโปร่งใส  ควรใช้หมึกสีขาวพิมพ์รองพื้นก่อนเพื่อให้ทึบแสงและพิมพ์หมึกแสงแดดทับบนพื้นขาว เวลาโดนแสงแดดจะเห็นการ เปลี่ยนแปลงสีสันปรากฏได้ชัดเจน

 


NEW SUNVIOLET POWDER


         This powder is in the shape of perfect more five spherical particles which contains  special resin mixed with the color changeable material from colorless to yellow, blue or violet with exposure after printed into sunlight or ultraviolet light, and  back to colorless after short time when the light is blocked next. And it is applicable to be mixed into various resin, paints and printing materials.

FEATURES
    1. The product has a function  that with exposure after printed into sunlight or ultraviolet light, it radiates yellow,blue or violet colors, and in the rooms, it changes back to colorless.     
    2. Since its shape is more fine spherical particle, it has an excellent property in the use of mixing with printinginks, paints and printing materials.


NEW KINDS
     1. Sunviolet Blue Powder
     2. Sunviolet Yellow Powder
     3. Sunviolet Violet Powder


APPLICATION
     Screen printing inks, various paints and various printing materials.


USE
1. NEW SUNVIOLET POWDER is added to various ink medium at the  ratio of 10% but not over 20% and used.   
2. In case of using oil based inks and oil paints, there is a possibility that some kinds of solvent might cause trouble in color changeable property, so you have to pay attention to this point. And to improve the light resistance, light stabilizer should be added at the ratio of 2-3% by all means.


REMARK
        It is possible to obtain many color variations by the use of pigments together with NEW SUNVIOLET POWDER.