BDF
 • 8 August 2017
 • 370
 • 0
BDF COATING        น้ำยาสำหรับรีดปิดผนึกด้วยความร้อน ซึ่งใช้กับเครื่องพิมพ์ระบบกราเวียร์ G...
อ่านต่อ
ADF
 • 8 August 2017
 • 375
 • 0
ADF COATING         น้ำยาเคลือบใช้กับระบบการพิมพ์กราเวียร์ ซึ่งผลิตขึ้นมาจากวัตถุดิบพล...
อ่านต่อ
GOLD
 • 8 August 2017
 • 351
 • 0
GOLD NO.03, NO.06, NO.07, NO.08       เป็นหมึกพิมพ์ระบบกราเวียร์ ใช้พิมพ์บนวัสดุประเภทกระดาษแก้...
อ่านต่อ
LASVAN 420T
 • 8 August 2017
 • 383
 • 0
LASVAN 420T เป็นกาวลามิเนท Laminate ใช้ระบบการพิมพ์กราเวียร์ กาวชนิดนี้ละลายด้วยน้ำหรือน้ำมัน solvent  กาว LASVAN 4...
อ่านต่อ