ผงอุณหภูมิ (THERMOREVERSAL POWDER)
 • 8 August 2017
 • 3,622
 • 0
ผงหมึกอุณหภูมิ (THERMOREVERSAL POWDER)มี 2 ชนิด ดังนี้ 1. อุณหภูมิร้อน2. อุณหภูมิเย็น คุณสมบัติพิเศษ : ต้องสัม...
อ่านต่อ
ผงหมึกแสงอาทิตย์ (NEW SUNVIOLET POWDER)
 • 8 August 2017
 • 3,561
 • 0
  ผงหมึกแสงอาทิตย์ (NEW SUNVIOLET POWDER) หมึกแสงอาทิตย์ เป็นหมึกที่มีคุณสมบัติรับคลื่นแสงยูวีในแสงแดดหรือแสงที...
อ่านต่อ
หมึกขูด (SSPR)
 • 8 August 2017
 • 3,799
 • 0
  หมึกขูด (SSPR) คุณสมบัติพิเศษ : หมึกขูดเป็นหมึกพิมพ์เชื้อน้ำมันที่ไม่เกาะยึดแน่นกับวัสดุ เพื่อนำไปใช้งานพิมพ...
อ่านต่อ
หมึกเปลี่ยนสีด้วยน้ำ (NEO FLEX J-10)
 • 8 August 2017
 • 6,396
 • 0
    หมึกเปลี่ยนสีด้วยน้ำ (NEO FLEX J-10) เป็นหมึกทึบแสงใช้พิมพ์ปิดทับรูปภาพเพื่องานเฉพาะบางประเภท ด้วยระบ...
อ่านต่อ
ผงพรายน้ำเรืองแสง
 • 8 August 2017
 • 5,088
 • 0
ผงพรายน้ำเรืองแสง คุณสมบัติพิเศษ :นำงานพิมพ์เข้าที่มืดจะเปล่งแสงเป็นสีตามที่เลือกใช้ แต่ก่อนนำเข้าที่มืดต้องนำงานพิมพ...
อ่านต่อ
ผงกลิ่น
 • 8 August 2017
 • 2,997
 • 0
    ผงกลิ่น ชนิดต่างๆ คุณสมบัติพิเศษ : สามารถผสมหมึกที่เป็นมีเดียมได้ทุกรุ่น ปลอดสารพิษ ควบคุมคุณภาพต...
อ่านต่อ