SWA-52 INK
 • 8 August 2017
 • 1,324
 • 0
SWA-52 INK วัสดุที่มีคุณสมบัติการยืดหยุ่นสูง จะหาหมึกพิมพ์เกาะยึดแน่นได้ยาก แต่หมึกพิมพ์สกรีน รุ่นนี้สามารถเกาะยึดได้...
อ่านต่อ
TANAFOAM INK
 • 8 August 2017
 • 1,478
 • 0
  TANAFOAM INK ไบเดอร์ที่ได้ปรับปรุงให้พองตัวเหมือนฟองสำหรับเน้นลายพิมพ์ เพื่อพิมพ์ลงบนผ้าทอชนิดต่างๆ โดยเฉพาะเ...
อ่านต่อ
TANAKA RUBBER INK
 • 8 August 2017
 • 1,629
 • 0
  TANAKA RUBBER INK หมึกยางเชื้อน้ำสำหรับพิมพ์ผ้ายืดชนิดต่างๆ ผ้าสเปนเดก เมื่อพิมพ์แล้วสีนี้มีความยืดหยุ่นที่ดี...
อ่านต่อ
PLASTIZOL (ACRYLIC SOL INK)
 • 8 August 2017
 • 1,465
 • 0
  PLASTIZOL (ACRYLIC SOL INK) วัสดุที่ใช้ในการพิมพ์ : ผ้าฝ้าย โพลีเอสเตอร์ ขั้นตอนการพิมพ์ : ใช้ผ้าสก...
อ่านต่อ