บริษัท ทานากะ เคมีคอล

          ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1914 ในชื่อบริษัท TANAKAKOHSHOTEN ดำเนินธุรกิจการค้าขายเกี่ยวกับอุปกรณ์ และเคมีใช้ในการพิมพ์ทุกอย่าง หลังจากนั้น ปี ค.ศ. 1953 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท TANAKA INK MANUFACTURING CO., LTD. ได้เริ่มสร้างโรงงาน ผลิตหมึก และเคมีแห่งแรกที่เมือง NEYAGAWA city โดยสามารถเริ่มผลิตสินค้าได้ในปี ค.ศ. 1957 หลังจากนั้นบริษัทได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเมื่อปี ค.ศ. 1963 เป็น TANAKAINK KAGAKU KOGYO LTD. และได้เริ่มก่อสร้างโรงงานที่ 2 ในสถานที่ใกล้เคียง และสามารถเริ่มผลิตสินค้าได้ในปี ค.ศ. 1967

          บริษัทดำเนินกิจการค้ามาด้วยดีโดยตลอดจนถึงปี ค.ศ. 1980 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 57,600,000 เยน หลังจากนั้นอีก 3 ปี คือปี ค.ศ. 1983 ได้สร้างห้องตรวจสอบ วิเคราะห์ และพัฒนาสินค้าขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 80,000,000 เยน และในปี ค.ศ. 1988 ตั้งสำนักงานสาขาที่เมือง OMIYA city ใกล้กรุงโตเกียว กิจการได้ดำเนินมาอย่างราบรื่นจนกระทั่งปี ค.ศ. 1991 ได้ก่อตั้งสำนักงานสาขาที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ในชื่อ TANAKA CHEMICAL (THAILAND) CO., LTD. หลังจากนั้นในปีต่อไป ก่อตั้งสาขาที่เมือง Karlsruhe เยอรมนี และเปิดสาขาที่นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ชื่อบริษัทได้เปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งในปี ค.ศ. 1994 เป็น TANAKA CHEMICAL INDUSTRIES CO.,LTD. พร้อมกันนี้ได้ก่อตั้งสำนักงานขายในกรุงไทเป ไต้หวัน ต่อมาในปี ค.ศ. 2000 ได้จัดตั้งสาขาในเมืองกวางเจา ประเทศจีน

 ส่วนมาตรฐาน ISO 9001 บริษัทได้รับการรับรองให้ใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 ในปีถัดมาปี ค.ศ. 2007 ได้จัดตั้งสาขาอีกแห่งที่เมืองตงกวน ประเทศจีน และในปี ค.ศ. 2008 บริษัทได้รับการรับรองให้ใช้มาตรฐาน SONY GREEN PARTNER ควบคุมสารพิษในการผลิตสินค้า ส่วนสำนักงานใหญ่ได้ย้ายไปอยู่สถานที่ใหม่ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010

 

                      

 

         ปัจจุบันบริษัทได้ผลิตหมึกพิมพ์ที่ใช้ในระบบการพิมพ์ทุกชนิด ยกเว้นหมึกพิมพ์หนังสือพิมพ์ และผลิตเคมีภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในระบบการพิมพ์ เช่น น้ำยาเคลือบผิววัสดุต่างๆ และกาวต่างๆ